ลิลิตตะเลงพ่าย กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ISBN:

Published:

Paperback

253 pages


Description

ลิลิตตะเลงพ่าย  by  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ลิลิตตะเลงพ่าย by กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 253 pages | ISBN: | 4.22 Mb

ลิลิตตะเลงพายนี เปนยอดของโคลงลิลิตในสมัยรัตนโกสิทร เนือความกลาวถึงการยกทัพและกระทำยุทธหัตถี ระหวางสมเดจพระนเรศวรมหาราช สมเดจพระเอกาทศรถ และพระมหาอุปราช ฉบับพิมพครังนีมีการทำอธิบายศัทพยากไวทายเลมดวยMoreลิลิตตะเลงพ่ายนี้ เป็นยอดของโคลงลิลิตในสมัยรัตนโกสิทร์ เนื้อความกล่าวถึงการยกทัพและกระทำยุทธหัตถี ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระมหาอุปราช ฉบับพิมพ์ครั้งนี้มีการทำอธิบายศัทพ์ยากไว้ท้ายเล่มด้วยEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ลิลิตตะเลงพ่าย":


ksiazniczki.goodread100mbooks.club

©2010-2015 | DMCA | Contact us